Intentieovereenkomst

Uw bedrijf verkopen in 5 stappen

Download de gratis whitepaper

Inclusief 10 tips van de praktijkexperts

Een intentieovereenkomst of Letter of Intent is een belangrijke mijlpaal tijdens het proces. Na een reeks van gesprekken en onderhandelingen maakt u als ondernemer afspraken met een potentiële koper. Met de intentieovereenkomst worden deze afspraken vastgelegd. Het is gebruikelijk om als verkoper de gesprekken met andere partijen te staken zodra u een intentieovereenkomst sluit met een potentiële koper.

Inhoud van een intentieovereenkomst

Met een intentieovereenkomst verklaren de koper en verkoper dat zij in principe overgaan tot een transactie. De afhankelijkheden waar deze transactie aan onderhevig is, worden vastgelegd in deze overeenkomst. Er zijn geen regels over de vorm en inhoud van een intentieovereenkomst, maar in de praktijk komen de volgende punten altijd wel aan bod:

  • Non-Binding Offer; de voorlopige bieding; op basis van de kennis en informatie die de koper heeft op het moment van tekenen van de principeovereenkomst.
  • Geldigheidsperiode van de overeenkomst
  • Geheimhoudingsverklaring
  • Toekomstige betrokkenheid van de huidige ondernemer
  • Exclusiviteitsbeding
  • Waarderingsmethode
  • Voorbehoud van vrijblijvendheid
  • Geschillenregeling
  • Ontbindende Clausules

Intentieovereenkomst is de basis voor een koopcontract

Het is daarom ontzettend belangrijk dat de intentieovereenkomst stevig in elkaar zit. In de praktijk ontkomt u hier niet aan juridische hulp. Veelal wordt hier gebruik gemaakt van een jurist uit het netwerk van de overnameadviseur. Zo weet u dat de jurist bekend is met bedrijfsovernames en vanuit dit perspectief een solide intentieovereenkomst kan opstellen.

Schakel de juist hulp in bij het opstellen van een intentieovereenkomst

Een intentieovereenkomst is een belangrijke stap in het overnameproces. Zorg daarom dat u als ondernemer de juiste ondersteuning hierbij inschakelt. Een goede overnameadviseur kan beoordelen of alle aspecten zijn afgedekt in de onderhandeling en vastgelegd in de overeenkomst. Dit geeft een veilig gevoel voor de spannende tijd die hierop volgt.

Neem voor meer informatie over het opstellen van een principeovereenkomst contact met ons op via: 020 – 520 65 56.

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen