Zoekfase

Uw bedrijf verkopen in 5 stappen

Download de gratis whitepaper

Inclusief 10 tips van de praktijkexperts

Na het afronden van de voorbereidende fase start de zoekfase. Het doel van deze fase is om een aantal geschikte, potentiele kopers op te lijnen. Dit is een gestructureerd proces waarbij we actief met de onderneming naar buiten treden. Strikte geheimhouding is van doorslaggevend belang in deze fase. De zoekfase bestaat uit 2 stappen die hieronder uitgebreid toegelicht worden.

Stap 1 – Opstellen kopersprofiel

Als ondernemer heeft u vast een beeld van hoe de ideale koper eruit ziet. Maar is die ideale koper ook geïnteresseerd? Om te zorgen dat de onderneming onder de aandacht komt bij de meest ideale kopers stellen we in deze fase een kopersprofiel op. In dit profiel maken we het beeld van de meest geschikte koper concreet. Hier worden zaken in opgenomen als:

  • Wat zijn de behoeften van de onderneming?
  • Welke interessante marktontwikkelingen moet rekening mee gehouden worden?
  • Welke specifieke wensen of eisen heeft de huidige ondernemer voor een koper?

Dit profiel wordt aangevuld met alle andere criteria waar een toekomstig eigenaar aan moet voldoen.

Stap 2 – Zoeken en benaderen van kandidaten

Aan de hand van het kopersprofiel wordt een lijst van kandidaten opgesteld. In eerste instantie beginnen we met een ‘longlist’ waarop alle mogelijke kandidaten worden verzameld. Vanuit deze longlist werken we naar een shortlist toe. Op de shortlist staan de kandidaten die we als eerste gaan benaderen voor een eventuele overname.

Alle voorbereidingen die we in deze en de vorige fase hebben gedaan, dragen bij aan het succes van deze fase. Bij het benaderen van de kandidaten vallen we regelmatig terug op het informatiememorandum en de waardebepaling.

Gesprekken & Onderhandeling

In deze fase worden niet alleen de potentiële kopers benaderd, maar worden ook de eerste oriënterende gesprekken gevoerd. Deze gesprekken vloeien vaak vanuit een natuurlijke beweging door naar de eerste biedingen en onderhandelingen. Het is in deze fase niet vreemd om met meerdere potentiële kopers tegelijk te praten en te onderhandelen. Maar het doel is wel om aan het einde van deze fase, één potentiële koper over te houden waarmee de volgende stap wordt gezet; de intentieovereenkomst.

Een overnameadviseur is cruciaal tijdens de zoekfase

Een overnameadviseur is tijdens deze fase van onschatbare waarde. Hij of zij kent de overnamemarkt als geen ander en is daarom in staat om een stevig kopersprofiel op te stellen. In deze fase komt ook de gerichte ervaring in de sector van pas. De overnameadviseur kan een hoop werk besparen als hij beschikking heeft over een groot netwerk in de sector. Dit versnelt niet alleen het benaderen van potentiële kopers, maar ook alle hierop volgende stappen. Wilt u meer weten over de rol van een adviseur tijdens deze fase? Of wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen