Fiscaal Management Buy-in

Financiering van een MBI

Financiering van een MBI

Een Management Buy-In is een overnamevorm en net als bij iedere overname komt hier een transactie bij kijken. Vrijwel geen enkele MBI’er heeft voldoende middelen om in één keer de hele aankoopsom te kunnen betalen. Daarom nemen we u hieronder mee in de meest voorkomende financieringsmogelijkheden voor een MBI.

Eigen inbreng

De eigen inbreng van een MBI’er staat niet voor niets bovenaan. In de praktijk komt een MBI zonder eigen inbreng namelijk niet voor. Buiten het commitment dat afgegeven wordt door de eigen inbreng, zegt het iets over het ondernemerschap van de koper. Het laat zien dat de koper in staat is om weloverwogen risico’s te nemen om zijn of haar doelen te realiseren. Veelal is de eigen inbreng niet voldoende om de MBI af te ronden, maar het vormt wel de basis van de financiering. Voor een MBI wordt veelal een ondergrens van € 100.000,- gehanteerd.

Bankfinanciering

Traditioneel was dit de meest voorkomende manier van financieren; lenen bij de bank. Na de meest recente bankencrisis neemt dit in populariteit wat af, maar het hoort nog steeds tot de mogelijkheden. Bij een bankfinanciering gaat de ondernemer met een businessplan naar de bank en krijgt op basis van de beoordeling van de bank een lening. Of juist niet.

Verkoper

In de wereld van de Management Buy-In is het redelijk gebruikelijk dat de koper een deel van de financiering voor zijn/haar rekening neemt. Bijvoorbeeld door een achtergestelde lening. In deze constructie wordt een deel van de aankoopsom ondergebracht in een lening van de verkoper aan de koper.

Uitgestelde financiering

De laatste jaren zien we steeds vaker dat de financiering wordt uitgesteld. In dat geval wordt de overname in gedeeltes uitgevoerd. De koper neemt met de eigen middelen een deel van de onderneming over. In een later stadium neemt hij/zij de overige delen van de onderneming over. Voor de overnames in een later stadium worden dan wel vaak externe financieringsmogelijkheden benut. Echter, doordat de koper dan al actief is in de onderneming is het technisch geen MBI meer, maar een MBO.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor u?

Bent u zich aan het oriënteren op een MBI en wilt u weten welke financieringsmogelijkheden er zijn voor u? Wij laten u graag zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Maak daarvoor een afspraak met ons via het contactformulier of bel naar: 020 – 520 65 56.

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen