wat is een pre exit
Bedrijfsopvolging Nieuws Overdracht

Succesfactoren voor bedrijfsopvolging en waardegroei zijn gelijk

Succesfactoren voor bedrijfsopvolging en waardegroei zijn gelijk

In het afgelopen jaar heeft Het Verenigd Ondernemers Fonds 3 overnames gedaan. Wanneer we kijken naar deze overnames zien we dat de succesfactoren gelijk zijn, terwijl de insteek van de participaties duidelijk anders is. In onderstaand artikel maken we inzichtelijk wat deze succesfactoren precies zijn.

Verenigd Ondernemers Fonds en Drameco

In het eerste kwartaal van 2019 werd bekend dat het Verenigd Ondernemers Fonds een meerderheidsbelang heeft genomen in Drameco. De ondernemer achter dit metaalbedrijf blijft na de overname gewoon aan en gaat met de experts van het Verenigd Ondernemers Fonds de volgende groeistap in. Meer informatie over deze overname vind u hier.

Na de participatie is het Verenigd Ondernemers Fonds gestart met het continuïteitsmaximalisatieprogramma. Hierin wordt de onderneming onafhankelijk gemaakt van de ondernemer en wordt stap voor stap de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Het doel is om op de lange termijn waardegroei van de onderneming te realiseren, in dit geval samen met de ondernemer.

Verenigd Ondernemers Fonds en Van Wijngaarden en Smit

Aan het einde van 2019 werd het nieuws gebracht dat het Verenigd Ondernemers Fonds – samen met 2 ondernemers – bovenstaande metaalbedrijven heeft overgenomen. De bestaande ondernemers blijven nog wel als adviseur verbonden maar worden in de dagelijkse praktijk vervangen door een mede-investeerder.

Ook bij deze bedrijven wordt het programma voor waardegroei doorlopen. Op de korte termijn om direct het laaghangend fruit te plukken en tegelijkertijd de onderneming onafhankelijk te maken van de ondernemer. Lees op de website van het Verenigd Ondernemers Fonds alles over deze 2 overnames.

Onafhankelijkheid van de ondernemer is cruciaal

De gemene deler bij al deze transacties is dat de onderneming eerst onafhankelijk gemaakt moet worden van de ondernemer. In de dagelijkse praktijk verkijken veel ondernemers zich hierop. Zij verwachten dat de onderneming ook zonder hen prima kan blijven bestaan. Maar, de praktijk is weerbarstiger. Klant- en leveranciers- relaties zijn – net als mondelinge afspraken en medewerkersloyaliteit – cruciaal voor de continuïteit van een onderneming. En deze liggen vaak primair bij de zittende ondernemer. Zodra hij of zij uit de onderneming staat komt dit allemaal onder druk te staan en daarmee het toekomstperspectief van de onderneming.

Vandaar dat hier bij overnames door het Verenigd Ondernemers Fonds uitgebreid bij wordt stilgestaan. Bent u zich aan het voorbereiden op een bedrijfsovername? Dan is de afhankelijkheid van u zeker een punt dat niet vergeten mag worden. Wilt u weten hoe u hier het beste mee u kunt om gaan? Neem dan contact op met één van onze overnameadviseur via: 020 – 520 65 56.

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen