Bedrijfswaarde
Advies Waardebepaling

Bedrijfswaarde berekenen: 3 methodes uitgelegd

Bedrijfswaarde berekenen: 3 methodes uitgelegd

De bedrijfswaarde is een belangrijk onderdeel van het overnameproces. Tijdens het overnameproces wordt de bedrijfswaardering vastgelegd in een waarderingsrapport, wat wordt gebruikt bij onderhandelingen met potentiële kopers. Het is dus van doorslaggevende waarde om een correcte waardering te doen. Echter zijn hiervoor verschillende methodes. Hieronder lichten we drie van deze methodes uit.

1. Vuistregels voor bedrijfswaardering

Dit zijn indicatieve regels om een beeld te krijgen bij een mogelijke waardering en geen vastgelegde waarderingsmethodes. De vuistregels – ook wel multiples genoemd – variëren sterk per branche of per locatie. Veelgebruikte vuistregels zijn:

  • 5 tot 8 keer de nettowinst
  • 3 tot 5 keer EBITDA
  • 4 tot 6 keer EBIT
  • 1 keer de jaaromzet

Wanneer u deze regels toepast op uw onderneming zult u zien dat de waardering erg uiteen kan lopen. Bijvoorbeeld, uw onderneming heeft een jaaromzet van € 5.000.000,- en een nettowinstmarge van 13%. Volgens de eerste vuistregel is de bedrijfswaarde dan € 2.600.000,- tot € 3.900.000,- terwijl volgens de vierde vuistregel de waarde ongeveer € 5.000.000,- is.

Daarom worden deze vuistregels gebruikt om een allereerste indicatie te krijgen, maar nooit als richtlijn of officiële waardering.

2. Discounted Cash Flow (DCF)

De DCF is een veelgebruikte methode bij fusies en overnames. Deze methode houdt rekening met de toekomstige verdiensten die uit een onderneming kunnen vloeien. Om tot een Discounted Cash Flow te komen worden de kasstromen verdisconteerd tegen een gemiddelde disconteringsvoet (WACC). Dit klinkt heel technisch en als accountantstaal, maar is in de praktijk redelijk logisch. In dit artikel leggen we de DCF-methode uitgebreid uit.

3. Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde-methode is gebaseerd op de waarde van het eigen vermogen van de onderneming. Daarmee is dit een methode die heel erg gericht is op het ‘hier-en-nu’ van de onderneming. Bij deze waarderingsmethode wordt het totaal van de gebouwen, voorraad, machines en liquide middelen verminderd met de schulden.

De intrinsieke waarde-methode wordt over het algemeen als rigide beschouwd omdat het gebaseerd is om een momentopname in tegenstelling tot dynamischer methodes als de DCF-methode. Een bijkomend nadeel van deze methode is dat het iets zegt over de waarde van de bezittingen, maar helemaal niets over de potentie om met de middelen geld te verdienen.

Wat is uw onderneming waard?

Bent u benieuwd wat uw onderneming waard is? Met de bovenstaande methodes kunt u zelf al een redelijke inschatting maken. Maar de waarde van een onderneming zegt nog niets over de prijs die ervoor betaald wordt. Het is een startpunt voor de onderhandeling, maar uiteindelijk wordt de prijs bepaald door een factor die u als ondernemer niet zelf kunt beïnvloeden: de markt. Een overnameadviseur kan u helpen om de marktwaarde van uw onderneming inzichtelijk te krijgen. Zo krijgt u een helder beeld van wat u kunt verwachten bij een eventuele verkoop. Wilt u weten wat de marktwaarde van uw onderneming is? Neem dan contact met ons op via 020 – 520 65 56.

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen