Waardebepaling

De belangrijkste factoren die invloed hebben op de ondernemingswaarde

De belangrijkste factoren die invloed hebben op de ondernemingswaarde

Een korte online zoekopdracht geeft iedere ondernemer binnen enkele minuten een inschatting van de ondernemingswaarde. Dit wordt veelal gedaan met een vaste multiplier op de nettowinst of de EBITDA. Als het doel is om snel inzichtelijk te hebben wat een onderneming ongeveer waard is, werkt deze methode perfect. Wilt u een meer accurate waardebepaling, dan zal er rekening gehouden moeten worden met een aantal factoren. Hieronder behandelen we de verschillende factoren die invloed hebben op de ondernemingswaarde.

Omzetfactoren

De naam van deze categorie zegt eigenlijk al voldoende. Dit zijn alle factoren die te maken hebben met de bedrijfsomzet. De factoren in deze categorie die invloed hebben op de ondernemingswaarde zijn:

 • Kwaliteit van de omzet; Hoe is de verdeling van de omzet over uw klanten? Is deze gelijkmatig? Of zijn er een paar klanten die een groot deel van uw omzet genereren? Hoe groot is de ordergrootte? Hoe frequent bestellen uw klanten bij u? Hoe is de omzet verdeeld over verschillende productgroepen?
 • Terugkerendheid van de omzet; Heeft uw trouwe klanten en nemen deze al jaren producten of diensten af? Of zijn het klanten die eenmalig bij u kopen?
 • Verwachte groei; Hoe heeft de omzet zich de afgelopen jaren ontwikkeld, is deze groeiend, blijft deze gelijk of krimpt deze? Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?

Afhankelijkheidsfactoren

Een volledige onafhankelijke onderneming bestaat niet. Iedere onderneming is afhankelijk van bijvoorbeeld klanten, leveranciers of macro-economische ontwikkelingen. De mate waarin uw onderneming afhankelijk is van verschillende factoren heeft direct invloed op de ondernemingswaarde. De volgende afhankelijkheidsindicator bepalen mede de uiteindelijke ondernemingswaarde:

 • Eigen product / toeleverancier; Heeft u een eigen product of bent u toeleverancier voor uw klanten?
 • Mate van klantafhankelijkheid; Bent u afhankelijk van enkele grote klanten? Komt meer dan 40% van uw omzet van 5 klanten? Hoe makkelijk stapt een klant over naar de concurrent?
 • Mate van leverancierafhankelijkheid; Hoe afhankelijk bent u van uw toeleveranciers?

Concurrentiefactoren

Voor potentiële kopers is de concurrentiepositie van de onderneming van cruciaal belang. De concurrentiefactoren hebben namelijk invloed op de korte- en langetermijnpotentie van de onderneming. Daarom worden de volgende factoren meegewogen in de berekening van de uiteindelijke ondernemingswaarde:

 • Strategische positie in de markt; Hoe is uw bedrijf gepositioneerd in de markt? Is uw markt onderhevig aan snelle veranderingen door de technologische revolutie?
 • Uniciteit (USP); Wat maakt uw bedrijf uniek? Waarom kiezen klanten voor uw organisatie en niet voor de concurrent?
 • Mate van concurrentie; Hoe is het concurrentiespeelveld? Wie zijn uw concurrenten? Hoe heeft dit zich de afgelopen jaren ontwikkeld en wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?
 • Schaalbaarheid van de onderneming; Wat betekent het voor uw bedrijf als de klantvraag 20, 30, 40% hoger zou zijn?
 • Product/markt combinaties; Welke product markt combinaties vult uw bedrijf in? Hoe groot is uw marktaandeel in de potentiële markt?

Wilt u weten wat uw onderneming precies waard is?

Wij helpen u graag op weg. Tijdens een eerste kennismaking kunnen wij de bovenstaande factoren voor uw onderneming concreter maken en aanvullen met onze kennis van de markt. Zo heeft u een completer beeld van de waarde van uw onderneming. Op basis van onze kennis en ervaring in de markt kunnen we u tegelijkertijd adviseren over een logische vervolgstap. Plan daarom nu een vrijblijvende kennismaking met ons in. Dat kan door ons te bellen op 020 – 520 65 56 of door het contactformulier in te vullen.

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen