Advies Overdracht

Wat is een Management Buy In

Wat is een Management Buy In

Een Management Buy In is een vorm van bedrijfsovername waarbij (een deel van) een organisatie wordt overgenomen door managers buiten de onderneming. Bij een MBI nemen deze managers – de nieuwe eigenaren – de leiding over na het afronden van de overname. In dit artikel leggen we alles uit over deze overnamevorm; van hoe het werkt naar welke valkuilen vermeden moeten worden.

Hoe werkt een Management Buy In (MBI)?

In theorie werken een Management Buy In en een Management Buy Out in essentie hetzelfde. Het verschil tussen de twee vormen is of de koper wel (MBO) of niet (MBI) al actief is in de organisatie. In beide gevallen worden de aandelen overgedragen aan de koper en wordt ook de dagelijkse leiding overgedragen. Als ondernemer verkoop je bij een Management Buy In dus de onderneming aan kopers die geen binding hebben met de organisatie. Voor sommige ondernemers is dit een voordeel, voor anderen juist een nadeel.

De ervaring leert dat tijdens een MBI de bedrijfsoverdracht veel zakelijker, en in de meeste gevallen, objectiever is. Maar, daar moet u als ondernemer wel mee om kunnen gaan. De kopers hebben geen boodschap aan de emotionele waarde van de onderneming of aan de specifieke cultuurelementen binnen de onderneming. Het is daarom bij een Management Buy In van belang om de nodige tijd te investeren in het wederzijdse vertrouwen tussen verkoper en koper.

Waar moet u op letten bij een MBI?

Net als iedere zakelijke transacties zijn er standaard valkuilen waar koper en verkoper in kunnen vallen. Omdat koper en verkoper verschillende doelstellingen hebben bij de transactie zijn de valkuilen voor beide partijen anders. Er zijn echter een aantal punten waar beide partijen – vanuit hun eigen perspectief – rekening mee moeten houden bij een Management Buy In.

#1 Te afhankelijk van de huidige ondernemer

Deze staat met stip op #1 en dat is niet zomaar. In vrijwel iedere bedrijfsovername komt de afhankelijkheid van de ondernemer te sprake. En dat is natuurlijk logisch, want als de ondernemer bepalend is voor het succes van de onderneming, dan heeft de organisatie weinig bestaansrecht zonder deze persoon. In dat geval is het aan te bevelen om de onderneming eerst los te koppelen van de ondernemer voordat de MBI plaatsvind. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden met een Continuïteitsmaximalisatieprogramma waarbij de voorbereidingen op de overname hand in hand gaan met het verkoopklaar maken van de onderneming.

#2 Zelf voeren van de onderhandelingen

Zeker bij een MBI is het niet wenselijk om als ondernemer zelf de onderhandelingen te voeren. U heeft namelijk een emotionele band met de onderneming en u onderhandelt met iemand die deze band niet heeft. De kans bestaat dus dat jullie op verschillende golflengtes communiceren, met als gevolg dat de onderhandelingen mislukken. Kies daarom altijd voor een adviseur die geen emotionele betrokkenheid heeft en op gelijke golflengte met de koper kan communiceren.

#3 Vastleggen van afspraken

Nogmaals, de koper staat volledig buiten de onderneming. Zij gaan eisen dat u als ondernemer alle afspraken met leveranciers, personeel en klanten op papier hebt staan. Op het moment dat de ondernemer vertrekt uit de organisatie gaan de mondelinge afspraken met hem/haar mee. We zien in de praktijk regelmatig gebeuren dat een MBI hierdoor onnodige vertraging oplopen of zelfs helemaal afketsen. Zorg dus dat u als ondernemer alle afspraken hebt vastgelegd voordat u de gesprekken met geïnteresseerde kopers aangaat.

Meer weten over een Management Buy In?

Een MBI is een complex traject waarbij verschillende aspecten komen kijken. In dit artikel geven we al wat meer inzicht in dit traject, maar we kunnen ons goed voorstellen dat er nog meer vragen zijn. Neem contact met ons op via: 020 – 520 65 56 en wij beantwoorden alle vragen!

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen